Grotten (groeven)

Onder de grond in Limburg kennen we een heel ondergronds 'landschap' van Mergel. De mens heeft er een stuk cultuur van gemaakt die de rust kent van vele honderden jaren.

 

 

Ternaaien-boven

Tussen d'n Observant en het Albert Kanaal zijn drie grotere gangenstelsels te vinden. Het middelste stelsel is Ternaaien-boven. Het is het kleinste maar door de vele mergelblokken die er nog los liggen, de sporen van een champignonkwekerij en het minst bezochte van de drie maakt het wel tot het meest origineelste. Foto's zijn van maart 2009


De ingang langs een bospad

 

De gangen: 

Rustplekken:


En de wandschilderingen:


 

 

Ternaaien-onder

Tussen d'n Observant en het Albert Kanaal zijn drie grotere gangenstelsels te vinden. Het zuidelijkste stelsel is Ternaaien-beneden. Het heeft diverse in- en uitgangen. En ervan is via een gat in de grond. Foto's 26 april en 18 mei 2008.


 
De gangen

 


Het 'plafond' is vaak niet ver verwijderd van de oppervlakte. En als er dan ook scheuren inzitten hebben de wortels al snel een weg gevonden (links). Rechts een schacht die boven afgezet is met enkele verrotte paaltjes en wat ijzerdraad

 


Open verbindingen leiden ook tot leven in een groeve

 


Links, als je veel licht bij je hebt, rechts dezelfde berg als je geen of weinig licht hebt......

 

 
Links de restanten van een champignonkwekerij, rechts het leliepoortje dat vroeger kleiner is geweest en dus leuker

 


"Amsterdam"

 


In dezelfde gang een burchtachtige torentje, links vooraanzicht, rechts van opzij met trapje

 


Elders in het stelsel een in de berg uitgehakt stadje

 


 
 
  


Eric Lamkin, bekend grottenloper zullen we maar zeggen

 


Tekeningen van gereedschap waarmee en hoe de groeve leeg gehaald werd

 


Maar hoe oud is de krijtsteen eigenlijk? Om een beeld te krijgen bekijken we eerst wat er de afgelopen 100 jaar is gebeurd.


Links hiervan zien we dat dit 63.000.000 jaar geleden ten einde kwam. Maak een tijdlijn en stel dat 1 mm 1000 jaar is (dus 10 maal 100 jaar zoals  hierboven staat), dan kun je 63 meter terug in de tijd lopen.

 
Na 63 meter gelopen te hebben ben je aan het einde van de krijttijd. Voor het begin van de krijttijd loop je nog eens 60 meter terug in de tijd waar elke millimeter 1000 jaar is. Na 123 meter terug in de tijd gelopen te hebben ben je bij het begin van de krijttijd.

 

Caestert

Tussen d'n Observant en het Albert Kanaal zijn drie grotere gangenstelsels te vinden. Het meest noordelijk hiervan is Caestert en herbergt enkele bijzondere middeleeuwse tekeningen. Foto's zijn gemaakt op 24-februari en 16 oktober 2008, Rebolim.


Caestert kenmerkt zich door de hoge gangen:

  
De Egyptische graftombe

 

Bijzondere middeleeuwse tekeningen:


Wilde mannen met nar

 


Narrenkop

 


Man die zijn ziel aan de duivel verkoopt

 


 Opzet voor het Ware Gelaat van Christus  of sudarium

 


Salvator Mundi, 13de eeuw

 


Bestialiteit

 


Burcht met ruiters en galg

 


Opschrift van Lambier le Pondeur van 19 augustus 1468, via C14 methode gecontroleerd en daarmee oudste bekende opschrift in de mergelgroeven in de regio. Waarschijnlijk een monnik uit Luik in roerige tijden.

 


 

En meer recenter werk:

Naar: Rebolim Wegwijzer